W celu utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych osobowych, wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres siedziby Spółki lub poprzez poniżej wskazaną skrzynkę poczty elektronicznej. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych którego dokonuje Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

inspektorochronydanych@centrumformy.com