REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO -REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY

Priorytet 3 – TURYSTYKA

Poddziałanie 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa

Tytuł projektu: „Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez uruchomienie rodzinnego centrum squash i zabawy w Dąbrowie Górniczej”
Beneficjent: EF Nieruchomości Sp. z o.o.
Czas realizacji projektu:  01.08.2012 – 31.01.2014
Wartość projektu:  826.560,00 PLN
Wartość dofinansowania:  336.000,00 PLN
Poziom dofinansowania: 50%

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013″

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO -REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY

Priorytet 3 – TURYSTYKA

Poddziałanie 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa

Tytuł projektu: „Utworzenie nowoczesnego centrum regeneracji psychofizycznej w Dąbrowie Górniczej”
Beneficjent: Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o.
Czas realizacji projektu:  01.03.2012 – 31.03.2014
Wartość projektu: 2. 460.000,00 PLN
Wartość dofinansowania:  749.970,00 PLN
Poziom dofinansowania: 38,46%

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013″

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO -REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY

Priorytet 3 – TURYSTYKA

Poddziałanie 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa

Tytuł projektu: „Stworzenie bazy infrastrukturalnej do uprawiania ekologicznej turystyki mobilnej”
Beneficjent: Ekoenergia Polska Sp. z o.o.
Czas realizacji projektu:  01.04.2012 – 31.03.2014
Wartość projektu: 2.030.730,00 PLN
Wartość dofinansowania:  749.884,20 PLN
Poziom dofinansowania: 45,42%

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013″

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl