Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu:

„Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo-Rozwojowego metod hipoksyjnych będącego wynikiem współpracy pomiędzy Klubem Sportowym Centrum Sp. z o. o., Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie oraz AWF  Katowice”

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad wykorzystaniem zjawiska hipoksji i hiperoksji normobarycznej w wybranych procedurach treningowo-terapeutycznych. Uzyskane efekty pozwolą na stworzenie skutecznych procedur przyczyniających się do działania prewencyjnego chorób cywilizacyjnych, a także poprawy skuteczności programów treningowych.

Wartość projektu: 15 775 747,53 zł

Wkład funduszy europejskich: 5 771 614,95 zł

Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł projektu:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Klub Sportowy Sp. z o.o.”

Wartość dofinansowania: 49.591,95 zł

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów.