REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW DO SQUASHA

CENTRUM FORMY DĄBROWA GÓRNICZA

Zasady ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Klubu Centrum Formy w Dąbrowie Górniczej.

2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem, a korzystanie z kortów do squash’a oznacza jego akceptację.

3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.

4. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.

5. Na terenie Klubu zabrania się;

a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,

b) używania tytoniu,

c) wnoszenie i używania sterydów, narkotyków a także wstępu do Klubu pod ich wpływem,

d) wprowadzania zwierząt,

e) handlu i akwizycji,

f) naklejania i pozostawiania reklam,

g) wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.

6. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00-24.00 oraz w soboty i niedziele od godziny 8.00-22.00.

7. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.

8. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z  urządzeń i zajęć w Klubie.

9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.

10. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie.

11. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn  technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów.

12. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

13. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych Klub ma prawo do wykreślenia Klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi Klubu.

14. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager Klubu Centrum Formy – Przemysław Skibiński.

15. Klient ma prawo  pisemnego odwołania się od decyzji do Właścicieli Klubu.

Korzystanie z kortów squash:

1. Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.

2. Dozwolone jest przedłużenie gry max do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać można on-line, kartą kredytową lub przelewem oraz bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą kredytową.

4. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone napisem „non marking” . W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy klubu mają prawo odmowy wejścia, lub wyproszeniem z kortów, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.

5. Zasady rezerwacji kortów:

a) Rezerwacji dokonać można on-line, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji,

b) Anulacja rezerwacji lub udziału w zajęciach jest możliwa wyłącznie na pełne 24h przed terminem rezerwacji. W terminie krótszym niż 24h anulowanie odbywa się

w trybie warunkowym, w którym Recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo termin.

c) Nieterminowa anulacja kortu lub zajęć lub nie pojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu.

6. Karnety i opłacone rezerwacje upoważniające do korzystania z kortów wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby.

7. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry wskazanymi przez Trenera lub innego upoważnionego pracownika Klubu.

8. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów za dodatkową opłatą.

9. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki, aby uniknąć kontuzji.

10. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych.

11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.