Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Tytuł projektu:

„Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo-Rozwojowego metod hipoksyjnych będącego wynikiem współpracy pomiędzy Klubem Sportowym Centrum Sp. z o. o., Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie oraz AWF  Katowice”

 

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad wykorzystaniem zjawiska hipoksji i hiperoksji normobarycznej w wybranych procedurach treningowo-terapeutycznych. Uzyskane efekty pozwolą na stworzenie skutecznych procedur przyczyniających się do działania prewencyjnego chorób cywilizacyjnych, a także poprawy skuteczności programów treningowych.

 

Wartość projektu: 15 775 747,53 zł

Wkład funduszy europejskich: 5 771 614,95 zł